Het werd zo druk binnen in het Slot dat er op last van brandweer en gemeente besloten werd dat er niet meer dan 250 bezoekers tegelijk in het Slot aanwezig mocht zijn. er stond een medewerker van Inventief op de brug met een handteller en bij het behaalde aantal van 250 personen was het letterlijk 2 personen eruit dan pas 2 nieuwe erin.

De mega zware kerstboom werd vervangen door een mast van 8 meter hoog inclusief verlichting.